VÝUKA

On-line zápis na školní rok 2024/2025 proběhne koncem srpna/začátkem září.
Rozvrh bude zveřejněn v dostatečném předstihu.