PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je To mě baví z. ú., se sídlem Nová 203, Polička, IČ: 140 66 505, spisová značka U 238 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen: „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou:
    adresa: Nová 203, Polička
    e-mail: info@tomebavi.eu
    telefon: +420 777 676 602
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
kompletní dokument ke stažení zde.