KROUŽKY

PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23 SPOUŠTÍME 29. 8. 2022

Cambridge English (YLE - Young Learners)

Pro děti, které chtějí získat mezinárodní certifikát Cambridge English ze zkoušky YLE (Young learnes English Test), nabízíme přípravné kurzy.

Přihlásit

Španělština

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a dalším jazykem, který se u nás mohou děti naučit. Kroužek španělštiny se skládá z několika fází. Dítě se naučí základy, bude umět pojmenovat věci kolem sebe, dokáže poděkovat i pozdravit. Výuka je vedena interaktivní formou, kde učitel kombinuje interaktivní tabuli, hry s dětmi a jiné poutavé aktivity. Te estamos esperando :-)

Přihlásit

Francouzština

Salut! Hravou formou u nás získáte skvělý základ pro komunikaci ve francouzštině. Děti si přirozenou cestou osvojují cizí jazyk, aniž by věděly, že se učí. Pro studenty je to jednoduše zábava! Nous vous souhaitons une belle journée.

Přihlásit

Němčina

Hravou formou u nás získáte skvělý základ pro komunikaci v němčině. Děti si přirozenou cestou osvojují cizí jazyk, aniž by věděly, že se učí. Lektor žáky vede tak, aby mluvili spontánně a nebáli se, že udělají chybu.

Přihlásit

Malý zahradník

Malý zahradník učí děti mít krásný vztah k přírodě a rostlinám. Poznávají kouzla zahrádky a růstu kytiček v každém ročním období. Děti pečují o rostlinky. Učí se, jak rostliny vypadají, a co potřebují k životu. Poznají, kdy se jaká kytička, bylinka, zelenina, ovoce sází nebo seje. Každý má své rostlinky, o které se stará a učí se zodpovědnosti. Děti si vysvětlují rozdíly mezi jedovatými a léčivými zástupci rostlinné říše. Během her a činností v programu děti získají představu o tom, proč je příroda barevná, jak se barvy mění v průběhu roku.

Přihlásit

Zoologický kroužek

Hravou formou se děti učí starat o zvířátka. Zároveň se učí o zvířatech na všech světových kontinentech a jejich zvláštnostech. Děti mají možnost si vzít zvířátka do ruky, pomazlit se s nimi. O zvířátka se zároveň aktivně starají, učí se, co jednotlivá zvířátka potřebují, co jedí, pijí a snaží se přizpůsobovat jim prostředí tak, aby se cítila ve školce dobře. Každé zvířátko má svůj deníček, kam děti společně s učitelem zapisují jak se zvířátko má a co vše už o něm víme.

Přihlásit

Dramaťáček

V dramatickém kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní různých dětských divadelních her. Hravou formou si osvojí spousty říkanek a pohádek. Naučí se mluvit zřetelně, vystupovat před ostatními. Kroužek učí děti soustředěnosti, prosadit se. Děti se učí spolupráci s ostatními a zároveň individualitě. Dramatická výchova spadá pod estetickou výchovu – v této výchově se pracuje hlavně s rolemi. I u dětí se snažíme, aby se vciťovaly do rolí. Uvědomovaly si své okolí a lidi v něm žijící. Během kroužku se děti stávají někým jiným, než kým ve skutečnosti jsou.

Přihlásit

Notička

Hudební kroužek notička prostřednictvím her a pohybových aktivit rozvíjí celkovou hudebnost dětí. Děti se učí zpívat, hrát na různé melodické i rytmické nástroje. Učí se hudbu reprodukovat a poslouchat. V kroužku záměrně propojujeme hru na nástroj se zpěvem a pohybem. • osvojení rytmické reprodukce • celkovou muzikálnost dítěte • vnímání hudby, rytmu

Přihlásit

Výtvarka a tvoření

Výtvarný a tvořivý kroužek rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Děti jsou během celého bloku seznámeny s různými pro ně (ne)známými výtvarnými technikami. Naučí se pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací. Když je hezky, kreslíme si venku, přírodu, krajinu nebo třeba květiny a to nás baví! Jednobarevně, barevně i duhovými barvami. Jednoduše tvoříme a naše dílka jsou abstraktní i konkrétní.

Přihlásit

Jóga

Dětská jóga dává dětem větší pružnost, pohyblivost, lepší držení těla, zlepšení koordinace a smyslu pro rovnováhu. Jóga u našich nejmenších rozvíjí tvořivost, představivost, soustředění a pomáhá lepšímu sebepoznání dítěte, snímá i pocit napětí, stresu a učí koncentraci. Při cvičení jógy vycházíme z přirozených pohybů zvířat v přírodě, která se děti snaží s nadšením napodobovat. Provádění těchto poloh podporuje zdravý tělesný vývoj, správné držení těla.

Přihlásit

Programování

Připravte své děti na budoucnost. Naše zábavné kurzy jsou tu pro všechny děti, které zajímá programování a tvoření v digitálním světě.

Přihlásit